De basis van SERMO is het uitwisselen van kennis, het creëren van netwerken en het vinden van nieuwe wegen om grensoverschrijdend te werken.

SERMO richt zich op internationale samenwerkingsprojecten:

SERMO werkt aan projecten met hoge professionele normen, vormen van grensoverschrijdende samenwerking en Europese relevantie.

Educatie

  • programma’s promoten voor debat, conflict, delen en leren, met een focus op jongeren en jonge professionals.

Consultancy

  • Jarenlange ervaring in de profit- en non-profitsector staan garant voor deskundig financieel advies en adequate hulp voor particulieren en kleine bedrijven.

Maatschappelijke dienstverlening

  • Jarenlange ervaring in de profit- en non-profitsector staan garant voor deskundig financieel advies en adequate hulp voor particulieren en kleine bedrijven.

SERMO werkt aan projecten met hoge professionele normen, vormen van grensoverschrijdende samenwerking en Europese relevantie.


As the growing number of migrants in Europe struggle with limited financial resources, this project aims to improve and facilitate their access to second language studies through participation in Language Voices language cafés, which are informal meetings based on volunteering but also systematically organised. The migrants gain access to social, informal environments of the resident country while integrating into a community of learners and tutors, which is often a key success factor in establishing a quality life in a new country.

The project will provide:

1) a preparatory training and handbook so that the multilingual Language Voices concept can easily and successfully be replicated throughout the EU or anywhere else in the world;

2) a comprehensive material bank with language learning and cultural material and resources and a possibility for online communication and language exchange;

3) a mobile application to find language exchange events available in the partner countries;

More information

The GENERAL AIM of BRIDGE-IT project is to create formal and informal learning opportunities to bridge ICC problems in this context.

Specific objectives

Create face-to-face and online training courses, for both relational parties involved in ‘first-impact’ bureaucratic-institutional interactions: ACMs (public officials, police and border officers, social workers etc. dealing with newly arrived migrants) and AMs (e.g. refugees, migrants to be regularised, asylum seekers), on the basis of a collection of real-life communication materials (video recordings, written texts, forms, etc.) from a range of bureaucratic-institutional contexts from different countries (EU and candidate).

More information

The project will provide a training concept for the fight against racism and xenophobia, a handbook, training events, comparative studies and analyses.

In European societies, increasingly reshaped by migration, the fight against racism and xenophobia is a key challenge for democracy and civil life. Despite anti-discrimination legislation that is in force in EU Member States, there is still a fundamental problem in identifying the different forms of racism and xenophobia. These may consist of violent actions (e.g. physical attacks) against people or of hate speech – ‘racial’ and xenophobic discourses “which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin”

More information


SERMO BV

Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, werk of onderwijs ; iedereen kan bij ons terecht. Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals: Scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching.

Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast kennisoverdracht organiseren wij ook activiteiten en projecten voor groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden.

Wij begeleiden de uitvoering van projecten en activiteiten met behulp van professionals.

De projecten en activiteiten hebben betrekking op ontmoetingen, recreatie, sport, kunst, cultuur en/of burgerschap.

Onze projecten en activiteiten hebben de volgende doelstellingen;

• Het bevorderen van de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen.

• Iedereen een volwaardig onderdeel te laten zijn van de maatschappij in al haar vormen.

• Vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

Missie en Visie

De samenstelling van de bevolking in Nederland is kleurrijker geworden, waardoor er sprake is van grotere diversiteit en pluriformiteit. Nederland is een cultureel divers land en deze diversiteit neemt alleen maar toe. De multiculturele samenleving verwijst naar verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, etnische afkomst, geslacht, overtuigingen, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie, kennis en vaardigheden tussen individuen en groepen. Deze verschillen zijn aanwezig binnen onze samenleving, in een stad, in een buurt, op een school en in organisaties.

Missie

Bijdragen aan overdracht van kennis.

Visie

Inzet van kennis, contacten en instrumenten met als doel dat hulpverleners kennis effectief kunnen inzetten bij het uitvoeren van hun werk.

Onze bijdrage

Wij adviseren, onderzoeken en organiseren op het sociaal domein.